Asociaţia Spitalului de Psihiatrie”DR.GH.PREDA” Sibiu este persoană juridică de drept privat, cu scop nepatrimonial,independenţa, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, înfiinţată în anul 2010, la Sibiu.

Membri : Asociaţia este formată din medici, psihologi, personal sanitar, asistente sociale, economişti şi jurişti, numărând în prezent 90 de membri. Conducerea ASPPS este asigurată de Consiliul Director,. În ASPPS activează voluntari, studenţi la Psihologie, Asistenţă Socială şi Medicină.

Misiune : îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi a îngrijirilor de sănătate acordate, prin dotarea cu echipamente şi aparatură medicală, modernizarea structurilor spitalului, pregătirea profesională a angajaţilor, promovarea sănătăţii mentale, activităţi de terapie ocupaţională, dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale ale pacienţilor, organizarea de activităţi educative şi recreaţionale

Beneficiarii organizaţiei :

Pacienţii  internaţi la Spitalul de Psihiatrie dr.Gh.Preda Sibiu, cei trataţi în Centrele de Sănătate Mintală adulţi şi copii, familiile acestora.  Spitalul deserveşte jud.Sibiu şi judeţele limitrofe. 40% din pacienţii secţiilor copii sunt din alte judeţe.

– Personalul spitalului şi specialişti din sfera ingririlor de sănătate mentală, prin programele de pregătire şi dezvoltare profesională şi manifestările cu caracter profesional organizate.

Proiecte implementate

 • Ergomestesuguri Idei din Ţară lui Andrei amenajare şi dotare atelier de tâmplărie şi artă lemnului, finanţat cu 5000 Eur de OMV Petrom (proiect implementat)
 • În lumea basmelor terapeutice –terapie emoţională şi tehnici creative pentru 80 de copii, derulat ianuarie-august 2014,finanţat de MOL pentru Sănătatea Copiilor 15.000 lei .
 • ErgoNet şi InfoNet – dotarea Centrelor de Sănătate Mintală adulţi şi copii şi a Compartimentului Ergoterapie cu 9 echipamente de calcul destinate uzului pacienţilor

 Proiecte în curs de derulare

 • Grădina Terapeutică amenajarea unei grădini de 1500 mp pentru pacienţi -finanţat prin MOL Spaţii Verzi cu 9000 lei si  8300 lei colectaţi prin Semimaraton Sibiu 2014,
 • Terapii de stimulare polisenzorială pentru copii cu deficienţe – amenajare camera de stimulare complexă în secţia Psihiatrie InfantoJuvenila finanţare de 7000 Eur la concursul de proiecte Raiffeisen Comunităţi 2014

 Proiecte 2015

 • Spitalul Cântător – activităţi de muzică şi mişcare pentru 88 de copii ,finanţat prin MOL pentru Sănătatea Copiilor 2014 cu suma de 13.000 lei, perioada ian-iunie 2015
 • Dreptul egal la joacă – amenajarea unui loc de joacă accesibil şi adaptat pentru copii cu dizabilităţi, în parcul Spitalului, pentru toţi copiii internaţi în secţiile pediatrice. Valoare finanţare 30.000 Eur prin concursul de proiecte al Fundaţiei Vodafone – Fondul pentru fapte bune 2014. Perioada implementare :ianuarie-iulie 2015
 • Prietenii din Spital – Serviciul de voluntariat al ASPPS – finanţat prin FONDUL ONG – EEA Grants Rundă a 2-a Componentă 5.3  -dezvoltarea unui serviciu de voluntariat în Spitalul de Psihiatrie, în sprijinul pacienţilor copii şi adulţi, pe perioada spitalizării, oferind activităţi de îngrijire /igienă personală, suport, acompaniament, socializare, informare şi educare,activităţi creative şi de timp liber, cu ajutorul voluntarilor. Perioada de derulare aprilie 2015-martie 2016, în valoare de  250 Eur

 Programe

 • Speranţa prin Artă – ediţia a VIII-a – eveniment anual, expoziţie cu vânzare a lucrărilor executate de pacienţi la atelierele de creaţie ergoterapie şi acţiuni de informare şi sensibilizare a comunităţii locale asupra problemelor cu care se confruntă persoanele care suferă de dizabilităţi psihice.
 • „Sprijin dulce pentru pacienţii cronici” suplimentarea periodică a raţiei alimentare a pacienţilor instituţionalizaţi şi abandonaţi de familii, cu fructe şi dulciuri.
 • Program de sprijinire şi dezvoltare a activităţilor de ergoterapie prin diversificarea opţiunilor de petrecere a timpului în mod constructiv pe perioada spitalizării, de suport pentru reintegrare socio-profesională a pacienţilor.

 Proiecte în studiu

Secţiile copii

 • Amenajarea spaţiului Time-Out – secţia Psihiatrie Infantilă
 • Amenajare cameră de socializare-informare pentru mamele internate cu copiii / Activităţi educaţionale şi creative

Secţiile adulţi

Amenajare teren sport exterior (multifuncţional) pentru uzul pacienţilor

 • Amenajarea Salon Albastru / spaţiu de învăţare, activităţi culturale, biblioteca pentru pacienţi
 • CSM – dezvoltarea programelor de suport pentru pacienţi şi aparţinători prin grupuri terapeutice pe tematici
 • Hrană sănătoasă pentru sănătatea mintală – înfiinţarea unei microferme de legume şi fructe destinate pacienţilor

Resurse financiare:

Finanţări din proiecte aprobate de finanţatori companii cu programe de responsabilitate socială sau fundaţii comunitare Colectare 2% redirecţionare a impozitului pe venit de la personalul Spitalului, familii, alte persoane fizice. Sponsorizări şi redirecţionare 20% din impozitul pe profit al societăţilor comerciale. Donaţii de la persoane fizice, alte organizaţii constând în obiecte, materiale, haine sau alimente, destinate pacienţilor adulţi şi copii.

Vă propunem să acționăm împreună pentru îmbunătățirea vieții copiilor şi adulţilor în nevoie de îngijiri de sănătate mintală, care pot fi reintegrați în societate cu sprijinul nostru. Iată câteva moduri de manifestare a solidarității dvs.:

 Sponsorizări şi/sau mecenate, deductibile fiscal prin redirecţionarea cotei de 20% din impozitul pe profit datorat de companii, în limita a 0,3% din cifra de afaceri, până la 31 decembrie 2015, pentru ca suma să poată fi scazută din impozitul pe profit aferent anului fiscal.

 Campanii de informare a salariaţilor, pentru redirecţionarea cotei de 2% din impozitul pe venit, colectarea şi transmiterea formularelor Declaraţie 230

Vă mulţumim pentru implicare.

ASPPS