Calculatorul, o inovatie in educatie ?

În ceea ce privește efectele calculatorului în învățământ, există atât aspecte pozitive cât și negative. Este cunoscut faptul că în învățământul din țara noastra predomină aspectul informativ în defavoarea celui formativ. Scopul este deprinderea copiilor cu o gândire ordonată și logică, sau cu alte cuvinte, formarea unei gândiri algoritmice.
Printre efectele pozitive datorate utilizării tehnologiilor informatice se pot evidenția: – un învățământ de tip nou realizat prin noi profesii, ramuri de învățământ și direcții de studiu; – accesul mai simplu la învățământ;.
Tabla, cartea, creta și caietul au fost instrumentele clasice ale învățământului școlar vreme de secole.
Prin contrast, programele moderne de învățare oferă foarte multe avantaje: – sunt elaborate în mod remarcabil, într-un spirit cu adevărat pedagogic și didactic, eliminându-se astfel orice confuzii și beneficiază de animație și sonorizare.
În concluzie, calculatorul face parte din viitor și reprezintă o inovație asupra comunicării interumane, dar nu trebuie uitate tehnicile vechi pentru formarea culturii, acestea completându-se reciproc în scopul unui nou sistem de învățare.