Demnitatea umană

„Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.” Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Incă din vremuri străvechi, principiul demnității a fost privit ca esențial în cadrul relațiilor umane, fiind un pilon de susținere a respectului, onestității, responsabilității, egalității, solidarității și cooperării. În societatea actuală demnitatea afișată poate fi un risc asumat sau un avantaj în funcție de educația primită, activitățile și obiectivele propuse.

Demnitatea este o valoare a ființei umane care surprinde calitatea persoanei, a atitudinilor, acțiunilor, activităților și performanțelor sale în raport cu influențele externe. Prestigiul persoanei se construiește și se zidește pe baza principiului demnității care poate fi văzut ca un deschizător de drumuri, un facilitator spre alegerea unor strategii de viață cinstite care să ofere un rang înalt omului la nivelul grupurilor din care face parte. Demnitatea presupune conștientizarea propriilor calități, defecte, idei și concepții despre lume și viață care ghidează evoluția omului printre oameni. Nu de puține ori, oamenii își formează ierarhii care au ca și criteriu definitoriu, gradul de demnitate demonstrat de fiecare prin ceea ce îl definește. Acest termen este unul deschis care poate fi definit în funcție de trăsăturile fiecăruia și de educație, cultură, religie ori anturaj. Astfel, oamenii determină conținutul conceptului în baza a ceea ce ei consideră a fi mai important pentru a atinge scopurile existențiale, însă, în acelaști timp, rețin esențialul semnificației care a fost transmis încă din cele mai vechi timpuri.

Ideea de demnitate umană trebuie trăită și transmisă ca un criteriu de prețuire oferit celorlalți, fiind totodată trăită sub aspectul reciprocității. Când se vorbește despre demnitate nu se ține cont de rasă, sex sau orientare sexuală deoarece demnitatea face parte din existența și personalitatea fiecăruia, discriminarea evidențiind diminuarea nivelului de demnitate. Demnitatea trebuie să persiste în societate fiind indispensabilă evoluției. Astfel, fiecare om își dorește demnitate, o promovează în stilul propriu prin intermediul calității sale de ființă umană.