Revista Sibiul Copiilor

Revista Sibiul Copiilor, este o revistă dedicată tuturor copiilor pasionați de colorat și de … [Read more...]

Înşir-te mărgăritari

A fost odată un fecior de boier mare, şi după ce cutreierase ţările, răzbătând prin toate … [Read more...]

Fata săracului cea isteaţă

A fost odată un om şi o femeie. Ei erau atât de săraci, încât n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, … [Read more...]

Făt-Frumos cu carâta de sticlă

A fost odată un om, căruia i se urâse cu deşertăciunile cetăţilor şi se făcuse sihastru. Vezi că … [Read more...]

Voinicul cel fără de tată

A fost un împărat ş-o împărăteasă. Ei aveau numai o fată şi o păzea ca lumina ochilor lor. Ea n-avea … [Read more...]

Fata de împărat şi fiul văduvei

A fost odată un împărat foarte bogat şi puternic. Acest împărat avea un fecior şi o fată. … [Read more...]

Făt-Frumos cu părul de aur

A fost odată într-o pustie mare un pustnic, şi petrecea singur singurel. Vecinii săi erau fiarele … [Read more...]

Voinicul cel cu cartea în mână născut

A fost odată o babă şi un unchiaş. Ei până la vreme de bătrâneţe nu avură nici un copil. Ce nu … [Read more...]

Fata cu pieze rele

A fost odată un împărat. El avea doisprezece feciori. Când se punea la masă, copiii stau împrejuru-i … [Read more...]

Hoţu împărat

A fost odată un împărat mare şi puternic. Abia la vremea cărunteţei dobândi şi el un copil. Bucuria … [Read more...]